Holo TV : Holografische 3D Televisie

Holo TV Informatie

Holografische  (Holo) TV is een toekomstige technologie die nu wordt ontwikkeld.  Dit zal een grote aanstaande revolutie in de televisiemarkt teweeg brengen.

Alhoewel in een vroeg stadium van ontwikkeling, holografische TV is een technologie dat ernstige aandacht van Japanse technologiebedrijven krijgt. Er wordt verwacht dat de technologie op de markt komt voor de consument tegen het jaar 2020.

Hieronder een filmpje van CNN met een hologram in de studio:


Bedrijven Linkpaginas


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!