Holo TV : Holografische 3D Televisie

Holografie

Holografie (hologram)  is een manier om een driedimensionale afbeelding van een object te maken, met gebruik van een plat vlak in de vorm van een film, of een ingegraveerde structuur. Door de afbeelding uit verschillende hoeken te bekijken lijkt het platte beeld te veranderen zodat de indruk van een ruimtelijk, 3D beeld bestaat. Het beeld bestaat echter niet echt maar wordt gerepresenteerd door plaatsen waar licht aanwezig is en door plaatsen waar minder of geen licht aanwezig is. Het resultaat kan alleen vanuit een beperkte hoek worden waargenomen.  Door de breking van het (witte)licht zijn in deze afbeeldingen veelal de kleuren van de regenboog zichtbaar.

Werking

De werking berust op het principe van interferentie. Het licht kan beschouwd worden als een golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke golven) en het secundaire licht (de golven die via de fotografische plaat komen) doven op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en op andere plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar. Dit eist echter wel dat de golven niet willekeurig door elkaar lopen en van dezelfde lengte zijn en met elkaar “in de pas lopen”. Daarom is een coherente monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat. Op de fotografische plaat is het beeld niet rechtstreeks te herkennen, elk deel van het fotografische beeld draagt bij tot het gehele hologram. Naarmate het fotografische beeld groter is, wordt het hologram scherper afgebeeld. De transformatie die hierbij optreedt, is een voorbeeld van wat in de wiskunde bekend staat als een Fouriertransformatie. Omdat ieder deel van de fotografische plaat het gehele beeld van het hologram in zich draagt is die naam ‘holografie’ gekozen.

Geschiedenis 

Het pioneerswerk in het onderzoek naar holografie is gedaan door de Poolse natuurkundige Mieczysław Wolfke. In 1920 heeft hij een methode bedacht voor het opsplitsen van het beeldvormingsproces in twee afzonderlijke fasen. Hij overwoog ook het gebruik van interferentie voor het opslaan van informatie. Hiermee stelde hij de theoretische grondslagen op voor de hedendaagse holografie. In 1948 had Dennis Gabor, een Hongaars geleerde, een methode ontwikkeld om met behulp van een speciaal soort licht een voorwerp in zijn drie dimensies op de gevoelige plaat vast te leggen. Bij gebrek aan dat speciale (coherente en monochromatische) licht – tegenwoordig gegenereerd met een laser – liep de ontwikkeling spaak. In 1960 werd de eerste werkende laser gebouwd door de Amerikaanse natuurkundige Theodore Maiman. Een laser produceert licht van slechts één kleur (monochromatisch) dat ook nog in dezelfde fase is (coherent). In 1962 hebben de Amerikanen Upatnieks en Leith met behulp van de laser met succes het eerste hologram gemaakt.


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!